Vrienden WKZ & ANBI

Vrienden WKZ  is de goede doelen organisatie van het Wilhelmina Kinderziekenhuis (onderdeel UMC Utrecht) en werft financiering voor projecten die bijdragen aan het veraangenamen van de zorg en vernieuwing in het kinderziekenhuis voor de patiënt(jes) tot 18 jaar. 

Vrienden WKZ richt zich op particulieren, vermogens- en familiefondsen, bedrijven, scholen, service- en sportclubs en bevriende stichtingen. Er zijn vier geefdoelen:

  • veraangenamen van de zorg in het ziekenhuis 
  • medisch wetenschappelijk onderzoek
  • zorginnovatie en vernieuwing
  • onderwijs gerelateerde projecten

Vrienden WKZ & Vrienden UMC Utrecht zijn twee merken van de Stichting Vrienden UMC Utrecht. De Stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Schenken aan Vrienden WKZ kan hierdoor fiscaal gunstig zijn. 

Meer informatie over ANBI's en giften vindt u op www.belastingdienst.nl/anbi

De Organisatie

De Stichting Vrienden van het UMC Utrecht bestaat uit en een Raad van Toezicht en een eenhoofdig bestuur. Deze functies zijn onbezoldigd. De bestuurder werkt nauw samen met het team Fondsenwerving en de afdeling Financiële administratie van het UMC Utrecht. De medewerkers van deze afdelingen zijn in dienst van het ziekenhuis. De Stichting kent verder twee dochterstichtingen (Elisabeth von Freyburg Stichting, Sophie Bueninck Stichting). Er is een Comité van Aanbeveling en een Medical board (wetenschappelijke commissie). Beiden zijn onbezoldigd. Klik hier voor de hele organisatie

Contactgegevens Vrienden WKZ

Klik hier voor de contactgegevens van Vrienden WKZ

Beleidsplan en financiële verantwoording

Ieder jaar wordt er een fondsenwervingsplan gemaakt, waarin doelstellingen en activiteiten van het komende jaar worden beschreven. De uitvoering van het plan ligt bij het team fondsenwerving. Hieronder treft u het jaarplan 2015 aan. 

Jaarplan 2015

Ieder jaar wordt er verantwoording afgelegd middels een Jaarrekening en Jaarverslag, met goedkeuring van de accountant. Hieronder treft u het jaarverslag van 2014, jaarplan 2014, jaarverslag van 2013, het Jaarbeeld 2012/2013 en het Jaarverslag 2012 aan. 

Jaarverslag 2014

Jaarplan 2014

Jaarverslag 2013

Jaarbeeld 2012/2013

Jaarverslag 2012