Campagne ‘Wij kleuren geel’ van start

Vrienden Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) is met het project WKZ Kindersportcentrum en het Jeugdsportfonds verkozen tot de goede doelen van de Tourstart in Utrecht van 1 tot en met 5 juli 2015. Het motto van de gezamenlijke doelen is: “Ieder kind, ziek of gezond, moet kunnen sporten”. Met de aansprekende campagne ‘Wij kleuren geel’ worden bedrijven en particulieren enthousiast gemaakt om in aanloop naar de Tourstart activiteiten te organiseren.

2BX WKZ JSF Le Tour slide01 titel

Met de opbrengst van de activiteiten worden sportvoorzieningen in en om het WKZ gerealiseerd en kunnen kinderen waar thuis de financiële middelen ontbreken, sporten op een sportvereniging. Met de site www.wijkleurengeel.nl is vandaag de campagne ‘Wij kleuren geel’ gestart.

Sporten draagt bij aan de mentale, sociale en lichamelijke gezondheid van elk kind en biedt kinderen kansen op een betere toekomst. Toch kunnen er barrières zijn waardoor kinderen niet mee (kunnen) doen aan sportactiviteiten. Dit kan een ziekte zijn of het ontbreken van financiële middelen.

In het WKZ komen veel kinderen met een chronische fysieke of mentale beperking. Het kinderziekenhuis is bij uitstek de geschikte plaats om deze kinderen aan het bewegen en sporten te krijgen. Het WKZ kan een belangrijke rol spelen in het verspreiden van kennis over sporten en bewegen met een beperking.

Sportvoorzieningen WKZ

Met het WKZ Kindersportcentrum komen er in en om het WKZ sportvoorzieningen met verschillende faciliteiten zoals fitnessapparatuur, een trimbaan, en interactief sport- en spelmateriaal. Zo kunnen kinderen en jongeren in een veilige omgeving hun fysieke grenzen ontdekken en kan het WKZ een voorbeeld zijn van hoe actieve recreatie en sporten voor alle kinderen met een beperking tot de mogelijkheden behoort. Het kindersportcentrum richt zich vooral op het hebben en maken van plezier met gezond bewegen en sporten. Het even los komen van (chronisch) ziek zijn en op deze manier de eigenwaarde van het kind verstevigen staat daarbij centraal.

Lid van de vereniging

Het Jeugdsportfonds creëert sportkansen voor kinderen tot 18 jaar die opgroeien in gezinnen waar de financiële middelen ontbreken om lid te worden van een sportvereniging. Deze kinderen hebben geen kans om mee te doen met vriendjes en vriendinnetjes en missen hierdoor allerlei ontwikkelingskansen. Met steun van het Jeugdsportfonds kunnen kinderen hun sportdroom wél nastreven. Het Jeugdsportfonds betaalt de contributie (rechtstreeks aan de vereniging) en de benodigde sportattributen.

Met de campagne ‘Wij kleuren geel’ zetten het Jeugdsportfonds en Vrienden WKZ zich in om de stad Utrecht geel te kleuren. 

Gepubliceerd op 26 feb 2015