Avondopenstelling DierenPark Amersfoort groot succes

Afgelopen vrijdag vond de speciale avondopenstelling in DierenPark Amersfoort plaats, die in het teken stond van het kinderhartonderzoek van Vrienden WKZ. De avond was een groot succes. Er zijn 1.625 kaartjes verkocht.

Zonnig2.JPG

Naast de vele bezoekers werd ook volop gecollecteerd. Er is in totaal een mooi bedrag opgehaald. Bekijk de foto's van de avond op onze Facebook-pagina.

Hier deden we het voor:

Elk jaar worden 1.500 baby’s geboren met een hartafwijking. Het liefst willen we deze hartafwijkingen voorkómen. Het Wilhelmina Kinderziekenhuis kan met behulp van een nieuwe gentechniek een uniek kinderhartonderzoek doen, waarmee het beloop van een kinderhartafwijking kan worden voorspeld en waarmee de afwijking zelfs zou kunnen worden voorkomen. Wij zetten ons daarom in voor dit onderzoek naar de oorzaak en het verloop van erfelijke hartafwijkingen bij kinderen.

We willen de bezoekers van het evenement en DierenPark Amersfoort enorm bedanken!

Gepubliceerd op 10 jul 2014