Patiënten krijgen eigen regie door E-Health

Deze maand starten in het UMC Utrecht drie pilots waarbij patiënten via apps bijhouden hoe het met ze gaat. Patiënt en zorgverlener hebben samen contact op het moment wanneer dat nodig is. Hierdoor krijgen patiënten meer inzicht in hun gezondheid en meer eigen regie.

tablet e module

Aan de drie pilots doen patiënten met ALS, hoge bloeddruk (hypertensie) en jeugdreuma mee. Via de apps legt de patiënt allerlei gegevens vast, zoals bloeddruk, gewicht, pijnscore en algemene gesteldheid. Verschillende zorgverleners van de patiënt zijn aangesloten op de app. De patiënt blijft eigenaar van alle data en beslist zelf wie wat te zien krijgt.

Alerts: altijd een ‘digitale arts’ in de buurt

De zorgverlener krijgt real-time informatie over de gezondheid van de patiënt en als het nodig is extra alerts. Hierdoor krijgt de patiënt zorg op het moment dat het nodig en gewenst is. Bij patiënten met een hoge bloeddruk wordt er bijvoorbeeld informatie ingevoerd door middel van een bloeddrukmeter die draadloos gekoppeld is aan de app. Indien de bloeddruk uitzonderlijk hoog is, dan onderneemt de zorgverlener actie.

Grote verandering zorg door eHealth

Door middel van de apps die het UMC Utrecht deze maand lanceert, krijgen patiënten zelf een beter beeld van hoe het met ze gaat. Ze kunnen hier vervolgens zelf beter op anticiperen. De verwachting is dat dit de zorg gaat veranderen.

Professor Wouter van Solinge, ambassadeur eHealth & Big Data in het UMC Utrecht: “De zorg van een patiënt start niet in het ziekenhuis, die begint en eindigt immers thuis. Het is dus van belang dat we als zorgverleners verder kijken dan de grenzen van ons werkveld en nog beter samenwerken. Met die insteek zijn de apps ontwikkeld. Samen met de patiënt, huisarts, soms mantelzorger en andere zorginstellingen zijn we vanaf het begin bij elkaar gaan zitten. Ons gezamenlijke startpunt was de patiënt: hoe kunnen we hem het beste ondersteunen?”.

Hyleco Nauta, director eHealth Innovation, vult aan: “eHealth is meer dan het introduceren van slimme apps. Het is een manier van denken die niet beperkt wordt door ziekenhuismuren. Optimalisatie van het zorgcontinuüm, daar gaat het om.”

Het UMC Utrecht ontwikkelde de apps met Huisartsen Utrecht Stad, revalidatieartsen van De HoogstraatFocusCura en MyOwnMed. Als de pilots succesvol zijn afgerond dan komen de apps beschikbaar voor meer patiënten.

Bekijk voor meer informatie de video over de jeugdreuma app Reuma2Go:

 

Gepubliceerd op 13 jun 2016