Vrienden WKZ start samenwerking met Stichting Hartekind

Goed nieuws! Vrienden WKZ gaat met Stichting Hartekind samenwerken om geld in te zamelen voor het kinderhartonderzoek. Met deze samenwerking hopen we nog meer geld op te halen voor onderzoek naar aangeboren hartafwijkingen bij kinderen.

hart.fw.png

Hartafwijkingen voorkomen

Op dit moment weet minder dan 10% van de ouders waardoor de hartafwijking van hun kind wordt veroorzaakt. Het liefst zouden we hartafwijkingen voorkomen. Maar dan moeten we eerst beter begrijpen waardoor hartafwijkingen ontstaan. Daarvoor biedt het Utrechtse Kinderhartcentrum unieke kansen. Doordat het samenwerkt met de afdeling cardiologie in het UMC Utrecht, de afdeling medische genetica en het Hubrecht Instituut in Utrecht.

Nieuwe kansen door DNA-onderzoek

Hartafwijkingen worden vaak veroorzaakt door een fout in het erfelijk materiaal, het DNA. Het achterhalen van een DNA-afwijking was tot voor kort zeer moeilijk en tijdsintensief. Met een nieuwe techniek (de Next Generation Sequencing (NGS)-techniek) kunnen we snel fouten in het DNA opsporen en voor het eerst de erfelijke oorzaak van een hartafwijking vaststellen. Met deze kennis kunnen we in de toekomst hartafwijkingen vroegtijdig opsporen en zelfs voorkomen.

Samen voor kinderhartonderzoek

Het kinderhartonderzoek dat door Vrienden WKZ en Stichting Hartekind wordt gesteund is uniek en grootschalig. Er wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak en het verloop van verschillende hartafwijkingen. Bij 200 pasgeborenen met een hartafwijking wordt met deze nieuwe techniek gekeken of de oorzaak van de hartafwijking opgespoord kan worden. Lees meer over het Kinderhartonderzoek.

Stichting Hartekind

Aangeboren hartafwijkingen bij kinderen zijn veel zeldzamer en totaal verschillend van andere (volwassen) hartaandoeningen. Vernieuwend onderzoek naar aangeboren hartafwijkingen vereist een aanpak die gericht is op specifieke genetische eigenschappen van deze vorm van hart- en vaatziekten. Stichting Hartekind wil fondsen bijeenbrengen voor dit onderzoek en wil ook het aantal relevante onderzoeken verder uitbreiden. (bron: Hartekind.nl)

Help kinderen met hartafwijkingen

Wilt u ons helpen aangeboren hartafwijkingen sneller te herkennen en meer inzicht te krijgen in hoe deze zich ontwikkelen? En wilt u ons helpen in de toekomst hartafwijkingen te voorkomen? Steun dan het kinderhartonderzoek! Ga naar www.vriendenWKZ.nl/hart voor meer informatie.

Gepubliceerd op 16 apr 2014