Samenwerking UMCG en UMC Utrecht voor patiënten met aangeboren hartafwijkingen

De (kinder-)hartchirurgische afdelingen van de universitaire medische centra van Groningen en Utrecht gaan samenwerken in de zorg voor kinderen en volwassenen met aangeboren (congenitale) hartafwijkingen. Het samenbrengen van de expertise van beide centra geeft een extra impuls tot betere kwaliteit van zorg voor patiënten met deze weinig voorkomende aandoeningen en waarborgt ook de beschikbaarheid van deze zorg in beide regio’s.

hartafwijking

Het samenwerkingsverband van het UMCG en UMC Utrecht is gericht op het tot stand brengen van een multidisciplinair centrum voor congenitale hartafwijkingen op twee volwaardige locaties, met behoud van eigen identiteit.

De chirurgische behandeling van kinderen met aangeboren hartafwijkingen is hoog-complexe zorg die om deze reden in Nederland geconcentreerd is in een beperkt aantal academische ziekenhuizen. Door het vormen van één chirurgische afdeling voor aangeboren hartafwijkingen op twee locaties worden de behandelaars samengebracht onder één gezamenlijke leiding. Elke patiënt krijgt zorg op maat, georganiseerd door het gezamenlijke team. Uitgangspunt daarbij is dat de zorg in één keten, voor alle leeftijdscategorieën, is afgestemd waarbij de zorg zo dicht mogelijk bij de patiënt wordt aangeboden.

In de eerste fase van de samenwerking wordt geïnvesteerd in het op elkaar afstemmen van de zorgketens en het eenduidig maken van alle processen. Ook worden enkele complexe en zeldzame procedures geconcentreerd in één van beide UMC’s, zoals kinderlongtransplantaties en hart-longtransplantaties in het UMCG en de zogenaamde Norwood-operaties voor het hypoplastische linker-hart syndroom in het UMC Utrecht.

In (de loop van) 2017 houden de beide huizen een eerste gezamenlijk congres over de zorg voor patiënten met een aangeboren hartafwijking.

Help kinderen met hartafwijkingen.

Gepubliceerd op 13 dec 2016