Schenking Weijers Stichting aan WKZ

Prof. Dr. H. A. Weijers was vanaf 1959 hoogleraar in de kindergeneeskunde te Utrecht. Daarnaast was Prof. Dr. Weijers hoofd der kliniek voor kindergeneeskunde aan het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Na zijn overlijden op 57-jarige leeftijd, werd Prof. Dr. W.H.G. Wolters zijn opvolger. Als eerbetoon aan dhr. Weijers heeft dhr. Wolters de Weijers Stichting opgericht.

 

Schenking Weijers Stichting aan WKZ

Sinds 1987 heeft de Prof. Dr. H.A. Weijers Stichting in het kader van haar doelstellingen financiële ondersteuning gegeven aan talloze projecten die toegepast (gedrags-) wetenschappelijk onderzoek op het gebied van klinische ontwikkelingspsychologie van kinderen en jeugdigen bevorderen.

Het bestuur heeft onlangs besloten om het resterende vermogen te schenken aan het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Het bedrag zal worden aangewend voor onderzoek in overeenstemming met de doelstellingen van de Weijers Stichting op de afdeling Medische Psychologie en Maatschappelijk werk van het WKZ..

Een cheque met het bedrag van €175.000 euro hebben wij vandaag in ontvangst mogen nemen, van de bestuursleden F.A. Tromp, F. Leenders, G. de Boer en M. Wolters-Schweitzer (de echtgenote  van de onlangs overleden oud voorzitter Prof. Dr. W.H.G. Wolters).

Een geweldige bijdrage, waar wij de Weijers Stichting zeer dankbaar voor zijn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gepubliceerd op 24 jun 2015