Waar doen we het voor?

Vrienden WKZ wil dat zieke kinderen even kunnen vergeten dat ze patiënt zijn in het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Eigenlijk is al ons werk maar op één ding gericht: een ziek kind zo veel mogelijk kind laten zijn.

Veraangenamen verblijf

Ziek zijn is al akelig genoeg. Beter worden staat als wens natuurlijk op nummer één. Maar we willen ervoor zorgen dat een ziek kind een zo aangenaam mogelijke ziekenhuistijd kan hebben. Daarom willen we projecten financieren die het verblijf van kinderen en hun ouders in het WKZ prettiger maken (zie projectenoverzicht 'Je lekker voelen').

Onderzoek

Maar we doen meer. Wij financieren ook wetenschappelijk onderzoek in het WKZ gericht op nog betere behandeling en begeleiding van zieke kinderen (zie projectenoverzicht 'Onderzoek').

Vernieuwingen

We zetten ons ook in om vernieuwingen (zie projectenoverzicht 'Vernieuwingen') in het ziekenhuis sneller mogelijk te maken. Dat is geen overbodige luxe, want het WKZ wil het beste kinderziekenhuis van Europa zijn en continu voorop lopen.

Extra voorzieningen

De extra voorzieningen, speciaal voor kinderen, worden helaas niet gefinancierd uit de reguliere geldstromen. Ook projecten zoals Skills Labs en bepaalde onderzoeksprojecten vallen erbuiten. Terwijl deze programma’s en projecten veel kunnen opleveren voor patiënten. Om deze belangrijke extra’s wel te kunnen bieden zet Vrienden WKZ zich onophoudelijk hiervoor in.

Aanvraag doen?

Wilt u een aanvraag doen voor een project bij Vrienden WKZ? Klik dan hier