Astma

Aanvrager: Dr. Louis Bont, divisie Kinderen

Astma is een veel voorkomende aandoening bij kinderen en komt bij 8-19% van de kinderen in Nederland voor. Het veroorzaakt aanvallen van benauwdheid als gevolg van vernauwing van de luchtwegen. Astma varieert in ernst van milde aanvallen die goed reageren op luchtwegverwijdende medicijnen tot therapie-resistende levensbedreigend astma. Astma op de kinderleeftijd heeft gevolgen voor de longfunctie op volwassen leeftijd.

Project gerealiseerd

Meer informatie

Totale opbrengst: € 158.000,-
Gerealiseerd in

Dit onderzoek wil de rol van vitamine D en het aangeboren afweersysteem bij de ontwikkeling van astma op vroege kinderleeftijd ontdekken. Als deze relatie wordt bevestigd, geeft dit inzicht in het ontstaan van astma. Vooral de rol van vitamine D suppletie tijdens de zwangerschap kan hiermee worden vastgesteld. Bovendien zou dit bijdragen aan de mogelijkheid tot zeer vroege herkenning (voorspelling) van astma op de vroege kinderleeftijd. Hierdoor zou het mogelijk worden preventieve behandelingen zeer vroeg in het leven te richten op de kinderen met het hoogste risico op astma.