Dagbehandeling Kameleon

Aanvrager: Rob Maas

Er komt een nieuwe, superleuke afdeling: 'Kameleon'. Afleiding en contact met anderen staan centraal. Ouders komen in de eerste plaats naar het WKZ voor medische behandeling en verpleegkundige zorg van hun kind. Maar ook een kind dat ziek is, blijft in de eerste plaats natuurlijk kind. Het kind moet centraal staan, niet zijn of haar ziekte.

Project gerealiseerd 2413151231021044373461227044178104481945832312725o-3.jpg

Meer informatie

Totale opbrengst: € 122.000,-
Gerealiseerd in 2013

Update project (juli 2014)

In 2013 werd de vernieuwde afdeling Kameleon in gebruik genomen. Deze vernieuwing is een groot succes. Kind en ouder vinden het er prettig, ondanks dat ze voor iets vervelends naar het ziekenhuis moeten komen. De twee bestaande dagbehandelingsafdelingen werden fysiek samengevoegd tot een nieuw dagcentrum: Kameleon. In de nieuwe huisvesting is er zo weinig mogelijk sprake van een ziekenhuisuitstraling.

Om de kindvriendelijke uitstraling op afdeling Kameleon te bereiken is medische apparatuur zoveel mogelijk weggewerkt achter deurtjes: als het niet nodig is zie je er niets van en als het wel nodig is kan eenvoudig het kastdeurtje worden geopend. Ook is er veel kleur op de afdeling, is er een gamecorner voor oudere kinderen en een speelhoekje voor de jongere kinderen. Er zijn zitzakken en lekkere bankjes en kinderen kunnen een iPad krijgen om hun tijd door te komen.

Enerzijds komen op Kameleon dus de 'gezonde' kinderen, die voor een observatie, onderzoek, behandeling of kleine, eenvoudige operatieve ingreep komen. Vaak zijn deze opnames eenmalig. Anderzijds komen er kinderen met een complexere, vaak chronische ziekte of aandoening die soms zelfs levensbedreigend is. Zij komen voor langere periode, soms zelfs meerdere malen per week.

In landelijke media en in de UMC krant is aandacht besteed aan het verblijf op afdeling Kameleon.

Informatie project (2013)

Dat houdt in dat je rekening houdt met leeftijd, ontwikkelingniveau, belevingswereld van het kind. Maar ook met zijn of haar mogelijkheden en beperkingen als gevolg van ziekte of handicap. Spelen is een primaire behoefte voor kinderen. Ze hebben het nodig ter ontspanning, afleiding en verwerking van wat ze meemaken. Ook, of misschien beter gezegd, juist in een ziekenhuissetting moet dus ruimte en mogelijkheid worden geboden om te spelen. Daarbij is het goed om rekening te houden met verschillende spelinteresses en niveaus van kinderen. En ervoor te zorgen dat kinderen zich veilig genoeg voelen om te spelen. De ruimte moet enerzijds ontspanning en afleiding bieden aan kinderen. Anderzijds moet er rekening worden gehouden met de mogelijkheid om je even terug te kunnen trekken, privacy te kunnen hebben en rust te kunnen pakken. Het is belangrijk om de soort en hoeveelheid prikkels in de ruimte beperkt te houden en weloverwogen aan te bieden.

De meer traditionele ziekenhuisbeleving van 'beddenzaaltjes' vervangen we door een verblijf in een omgeving waar kinderen meer vertrouwd mee zijn. Die hen meer aanspreekt op hun kind-zijn in plaats van op hun ziek-zijn. En waar de ouder een natuurlijker en actiever rol kan innemen dan in de 'wachtstand' naast het bed van zijn of haar zoon of dochter.

Vanuit het verbouwingsbudget worden alleen de vaste elementen gefinancierd. Extra budget is nodig om de afdeling in te richten volgens bovenstaande visie 'aansluiten bij de sfeer en beleving thuis'. Kinderen krijgen dan ook alleen een bed toegewezen als het nodig is en kunnen tot de behandeling spelen in de speelhoek, zich vermaken in de gamehoek of aan de leestafel. Ongeveer 5000 patiëntjes per jaar gaan gebruikmaken van afdeling Kameleon.