Dagbehandeling Psychiatrie - kindvriendelijk inrichten

Aanvrager: Jannie van Utrecht, verpleegkundig hoofd zorg (zorglijn ontwikkelingsstoornissen)

Een opnameperiode kan voor kinderen beangstigend zijn. Veiligheid en vertrouwen zijn daarom belangrijke thema’s. Dat kan alleen in een kindvriendelijke en uitnodigende omgeving.

De psychiatrische zorg voor kinderen is niet ondergebracht in het Wilhelmina Kinderziekenhuis maar in het UMC Utrecht, waar afdeling Psychiatrie die zorg over de hele levensloop biedt. Dit maakt het extra belangrijk om ook daar een kindvriendelijke omgeving te bieden. Want kinderen mogen, ook als ze last hebben van beperkingen, ook gewoon kind kunnen zijn.

Project gerealiseerd Spelendagbehandeling

Meer informatie

Totale opbrengst: € 35.000,-
Gerealiseerd in 2017

De dagbehandeling Psychiatrie wordt 24 februari 2017 officieel geopend met een kindvriendelijke inrichting.

De afdeling Psychiatrie van het UMC Utrecht is onderdeel van het UMC Utrecht Hersencentrum. Patiënten van alle leeftijden kunnen er terecht voor zowel (dag)klinische als poliklinische zorg. 

Dagbehandeling Psychiatrie

Dagbehandeling is een van de vormen van opname en gericht op aanvullende diagnostiek en behandeling bij kinderen met een ernstige ontwikkelingsstoornis, zoals ADHD en autisme. Deze kinderen, in de leeftijd van zes tot twaalf jaar, komen vijf dagen per week op de dagbehandeling voor een periode van 6-18 weken. Het streven is dat de kinderen zich ontspannen en zich van daaruit verder ontwikkelen zodat ze snel weer kunnen terugkeren naar hun eigen omgeving.

Verouderde locatie

De dagbehandeling zal dit jaar verhuizen binnen de afdeling Psychiatrie. Dit onderdeel zit als enige nog in een ander bouwdeel en mist daarmee de aansluiting met de andere verpleegafdelingen. Van een sterk verouderde locatie gaat de dagbehandeling naar een omgeving die weliswaar ruimer is, maar jaren werd gebruikt voor volwassenen. Met andere woorden, de nieuwe locatie mist de sfeer en faciliteiten die passen bij deze leeftijdscategorie. Daar brengen we graag verandering in! 

Kindvriendelijke omgeving

De kinderen moeten kunnen ontspannen, maar ook worden uitgedaagd om te spelen en zich te ontwikkelen. Daarom willen wij dat er kindvriendelijke, uitnodigende ruimtes komen. Waar kinderen (leren) spelen, geprikkeld worden en/of rustmomenten kunnen nemen. 

Tweeluik

Diverse onderdelen in onze plannen voorzien in deze behoeften. Van een eigen, veilig plekje om zelf in te richten voor ieder kind tot een legomeubel om iets te creëren. En van een educatief speelsysteem waar meerdere kinderen tegelijk kunnen spelen tot een leeshoekje voor een moment van rust. 

Tegelijkertijd met het kindvriendelijk inrichten van de binnenruimte van de dagbehandeling Psychiatrie willen wij ook een tuin aanleggen die stimuleert tot beweging. Bekijk ook dit project.