Flexibele ruimte & balkon afdeling Dolfijn

Aanvrager: Olga van Gaal & Naomi Mangus

Op de afdeling Dolfijn zijn er twee behandelkamers. Eén daarvan willen we graag gaan inzetten voor verschillende doeleinden, bijvoorbeeld arts-ouder gesprekken, een ruimte waar ouders zich even kunnen terug trekken of waar patiënten die niet van de afdeling af kunnen of mogen toch even kunnen ‘chillen’, zodat ze even uit de medische wereld kunnen ontsnappen. Om deze kamer hiervoor geschikt te maken willen we hem graag een opknapbeurt geven zodat hij kan worden aangepast aan hun behoeften en wensen zodat zij zich hier helemaal thuis zullen voelen.

Naast deze behandelkamer willen we graag het interieur van het balkon vernieuwen zodat hier weer gebruikt van gemaakt kan worden als ontspanningsruimte en speelruimte voor de kinderen. 

Project gerealiseerd Flexibele ruimte optie C

Meer informatie

Gerealiseerd in 2017

Afdeling Dolfijn

Kinderen van 0 tot en met 18 jaar die voor een onderzoek of behandeling van neurologie en neurochirurgie, metabole ziekten, nefrologie en urologie naar het WKZ komen verblijven op de afdeling Dolfijn.

Wat gaan we vernieuwen

Om de behandeling en het verblijf van kinderen en hun ouders op de afdeling Dolfijn te optimaliseren willen wij een fijne omgeving voor hen en hun ouders creëren waar zij zich even kunnen terugtrekken om zo een fijner verblijf te realiseren. Dit doen wij door de behandelkamer te voorzien van een nieuw interieur met een fijne bank en een zittafeltje.  Ook het balkon krijgt een nieuw interieur met een fijne zithoek en een speeltoestel voor de kinderen zodat het kan worden gebruikt als ontspanningsruimte en speelruimte. 

Flexibele ruimte afdeling Dolfijn optie C
Balkon nieuwe indeling

Help je mee?

Help jij mee deze fijne ruimte voor de kinderen en hun ouders te realiseren op afdeling Dolfijn?  Steun dan dit project.