Informatieve game voor kinderen met blaasproblemen

Aanvrager: Mw. M.A.W. Vijverberg

Het incontinentieteam van de afdeling Medische Psychologie van het WKZ wil een informatieve game ontwikkelen voor kinderen met ernstige blaasproblemen, zoals blaasontledigingsstoornis of incontinentie. Deze game moet de kinderen vooral relevante informatie geven over hun blaasproblematiek en het bestaande leer- en trainingsprogramma ondersteuning geven. Help deze kinderen hun blaasproblemen onder controle krijgen en steun dit project!

Project gerealiseerd HLFwkz8decLR-18.jpg

Meer informatie

Totale opbrengst: € 52.997,20
Gerealiseerd in

Update project (12 augustus 2014)

Er is een eerste versie van de blaastrainingsapp/game ontwikkeld (LUTS en de Mispissers). Het spel is bruikbaar voor de Ipad en verkrijgbaar in appstore. In de game  krijgen de kinderen door middel van animaties alle relevante informatie over hun blaasproblematiek en worden de oefeningen uitgelegd. Na het doen van de oefeningen voeren de kinderen hun scores in. Het spel is ontwikkeld op een zodanige wijze dat kinderen punten verdienen, ook als zij geen of weinig vooruitgang boeken in de training  Elke dag wordt afgesloten met een leuke relevante mini-game als beloning voor een goede dag trainen.

De ontwikkeling van een blaastrainingsapp is een waardevolle aanvulling in de communicatie en kennis overdracht. Het biedt meer mogelijkheden om trainingselementen toe te voegen die direct toepasbaar zijn Het spel is aantrekkelijke voor kinderen die opgroeien in het tijdperk waarin in multimedia volop in de samenleving aanwezig is. Dit draagt bij tot een hogere motivatie en therapietrouw.

PR en communicatie

Doormiddel van presentaties op scholingsdagen en congressen voor professionals, werkzaam in het veld, in binnen- en buitenland is de ontwikkeling van de app/game benoemd en interesse gewekt. In deze presentaties is  Fonds NutsOhra vermeld als subsidiegever. Bij start van de implementatie fase zal er een PR bericht uitgaan zowel intern als extern.


Informatie project

Wat voor game?

Door middel van animaties krijgen de kinderen alle relevante informatie over hun blaasproblematiek en worden de oefeningen op een leuke en grappige manier uitgelegd. Na het doen van de oefeningen voeren de kinderen hun scores in. Elke dag wordt afgesloten met een leuke relevante mini-game als beloning voor een goede dag trainen. De game wordt ontwikkeld door een professioneel bedrijf (Monkey Bizniz) en de inhoudelijke informatie wordt door de urotherapeuten geleverd.

Een game? Waarom?

Het WKZ wil met zijn tijd meegaan door deze digitale omgeving te ontwikkelen en de educatieve mogelijkheden te verhogen. Bovendien motiveert dit trainingsmateriaal de motivatie om de trainingsinstructies op te volgen, terwijl is gebleken dat het oude materiaal kinderen minder aanspreekt. Uiteindelijk willen we de game ook exporteren naar andere ziekenhuizen.

Voor wie?

De kinderen zijn vooral tussen de 6 en 14 jaar. Zij hebben problemen aan de lagere urinewegen. Daardoor ontstaan blaasontledigingsproblemen en urine-incontinentie overdag en soms ook ’s nachts. Een deel van de kinderen hebben hierdoor blaasontsteking of een veel te kleine blaas. Dit kan gevolgen hebben voor de blaasfunctie op volwassen leeftijd.

Blaasproblemen op kinderleeftijd komt meer voor dan wij denken. In iedere schoolklas zitten gemiddeld 2 kinderen met dit probleem. Kinderen schamen zich er erg voor en zijn voortdurend bang dat ze gepest worden. Ze camoufleren natte broeken en hebben over het algemeen een lager zelfbeeld. De kinderen krijgen naast de medische behandeling meestal ook een behandeling in de vorm van urotherapie, gegeven door speciaal opgeleide urotherapeuten in dienst van de afdeling Medische Psychologie. De game zal voornamelijk bedoeld zijn als extra ondersteuning voor deze behandeling.

Met uw steun kunnen we er voor zorgen dat deze kinderen weer lekkerder in hun vel zitten en hun blaasproblemen onder controle krijgen.


Een video-training voor kinderen met blaasproblemen: