Innovatie spel/observatiekamer

Aanvrager: Drs. M. van Schooneveld

Bij neuropsychologie worden jaarlijks ongeveer 300 kinderen aangemeld voor onderzoek en begeleiding. Zo'n onderzoek kan nodig zijn om na te gaan of klachten van leren en gedrag het gevolg zijn van een vertraagde, afwijkende of verstoorde ontwikkeling van de hersenfuncties, of dat er andere factoren spelen. Gebruik van de spel/observatiekamer is van belang bij kinderen met een beperking in het verstandelijk functioneren en/of gedrag. Standaard testonderzoek is bij deze kinderen beperkt of niet mogelijk. Ook wordt de spel/observatiekamer gebruikt bij neuropsychologisch onderzoek van complexe of zeldzame neurologische/neuropsychologische aandoeningen, waarbij multidisciplinair overleg noodzakelijk is.

Project gerealiseerd spel-observatiekamer-2a.JPG

Meer informatie

Totale opbrengst: € 10.087,25
Gerealiseerd in 2014

Update project (januari 2014)

Op 14 januari 2014 werd de spel- en observatiekamer op afdeling Neuropsychologie in het Wilhelmina Kinderziekenhuis officieel geopend. Stichting Dada schonk in 2013 € 6.638,- via Vrienden WKZ aan het Wilhelmina Kinderziekenhuis om de kamer te innoveren met nieuwe apparatuur. Lees meer

foto-5_2.JPG

kamer

 Informatie project (2012)

Vanwege het toenemend beroep dat de laatste jaren op de afdeling Neuropsychologie wordt gedaan voor neuropsychologisch onderzoek en begeleiding bij kinderen van verschillende leeftijden met verschillende medische aandoeningen en veelal laag niveau van functioneren, neemt de behoefte aan een multifunctionele ruimte toe. De huidige kamer heeft een kwaliteitsverbetering nodig om hieraan te kunnen voldoen.

De huidige kamer beschikt over verouderde apparatuur (er wordt nog gewerkt met VHS-banden). Videoregistratie en observatie is van groot belang bij zeldzame of moeilijk te diagnosticeren neurologische/neuropschychologische fenomenen en waarbij patiëntgebonden (multidisciplinair) overleg noodzakelijk is. De opname wordt dan multidisciplinair besproken of naderhand nog eens bekeken. De huidige kamer beschikt al over een one-way-screen waardoor meerdere begeleiders kunnen meekijken. Ook wordt de ruimte gebruikt voor onderwijsdoeleinden van jonge (neuro)psychologen in opleiding. De ruimte heeft al een verbrede deuringang waardoor deze ook geschikt is om kinderen die bedlegerig zijn te onderzoeken.