iPads voor de spoedeisende hulp

Aanvrager: Pedagogische zorg WKZ

Een bezoek naar de spoedeisende hulp plan je niet, je gaat er vaak acuut en onverwachts naar toe. Soms kan het erg druk zijn en moet je lang wachten, waardoor de spanning vaak oploopt. Om daar iets tegen te doen zouden we graag iPads aanschaffen. Een iPad is een goed middel voor ontspanning en afleiding voor jong en oud. Naast afleiding in de vorm van spelletjes, kijken naar filmpjes en luisteren naar muziek biedt het ook mogelijkheden tot sociaal contact en het opzoeken van informatie. We willen daarom graag 3 iPads bestellen voor de spoedeisende hulp van het WKZ. Helpt u mee?

Project gerealiseerd iPads

Meer informatie

Totale opbrengst: € 0,-
Gerealiseerd in 2015

Veel voordelen

Een iPad is gemakkelijk en toegankelijk in gebruik. Op de spoedeisende hulp is dat een groot voordeel. Kinderen en jongeren komen daar onverwacht, waardoor ze van thuis niets meegenomen hebben om zich te vermaken. De verpleegkundige kan met een iPad het kind op een snelle manier een activiteit bieden. 

Ontspanning voorkomt angst

Juist voor kinderen op de spoedeisende hulp is het belangrijk om ontspanning en afleiding te vinden tijdens medische handelingen en tijdens wachtmomenten. Ontspanning en afleiding vermindert of voorkomt spanning en angst. Een iPad kan deze ontspanning en afleiding bieden.

Voorlichtingsfilms op de iPad

Naast afleiding is de iPad ook een goed middel om voorlichting te geven. Ouders kunnen met hun kind naar voorlichtingsfilms of foto's kijken ter voorbereiding op het medisch handelen. Het WKZ biedt speciale filmpjes aan die gemakkelijk en snel op te zoeken zijn, ook op de momenten dat er een acute handeling moet worden gedaan .

Steun dit project

We willen graag 3 iPads en 3 hoezen bestellen. Steun dit project!