Kinderhartonderzoek

Aanvrager: Dr. Hans Breur (kindercardioloog)

In Nederland leven 25.000 kinderen met een aangeboren hartafwijking. Dankzij sterk verbeterde behandelmethoden en operatietechnieken is de overleving afgelopen decennia sterk toegenomen. Deze overleving komt helaas met een prijs: hersenschade. Dit komt voor bij de helft van de kinderen met een ernstige aangeboren hartafwijking. Veel van deze kinderen hebben zowel een vertraagde motorische als cognitieve / verstandelijke ontwikkeling. Daarnaast hebben zij leerproblemen en gedragsstoornissen. Ongeveer 20% volgt door de hersenschade speciaal onderwijs. Dat moet veranderen. Daarom willen we proberen hersenschade te voorkomen.

Project gerealiseerd Hans Breur

Meer informatie

Gerealiseerd in 2017

Gelukkig worden kinderen met een aangeboren hartafwijking steeds ouder. Hersenschade bij kinderen met aangeboren hartafwijkingen wordt opgespoord met een MRI scan en kan op verschillende momenten ontstaan; in de baarmoeder ten gevolge van een ongunstige bloedsomloop, tijdens de bevalling door zuurstoftekort en rondom de operatie. Het is echter nog onbekend wanneer de meeste schade ontstaat bij deze hartafwijkingen.

Onderzoek hersenschade bij aangeboren hartafwijkingen

Met een groot onderzoek gaan onderzoekers van het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) Kinderhartcentrum uitzoeken hoe het kinderhart zich ontwikkeld en hoe hun levensloop is. Zodat ze ontdekken wanneer hersenschade ontstaat bij een aantal veel voorkomende ernstige aangeboren hartafwijkingen en hoe zij met deze informatie een behandeling kunnen opstellen om hersenschade te voorkomen of eerder te kunnen ontdekken en behandelen.

De studie bestaat uit twee onderdelen, te weten; een Prenataal tot en met 2 jaar (vroege opsporing en behandeling van hersenschade) en een follow-up studie van 0 tot er met 40 jaar.

Help kinderen met hartafwijkingen

Vrienden WKZ zet zich samen met Stichting Hartekind in voor dit onderzoek. Wij hopen dat u mee doet en dit onderzoek steunt. Zo kunnen kinderen met een aangeboren hartafwijking een toekomst tegemoet zien met minder problemen. Steun het kinderhartonderzoek en word donateur. Alvast bedankt.