Steun het Prikkelprogramma als dé nieuwe standaard voor autisme spectrum problematiek

Aanvrager: Hilgo Bruining, kinder- en jeugdpsychiater en onderzoeker

Ontwikkelingsstoornissen zoals autisme komen steeds vaker voor in een wereld waar steeds meer prikkels zijn. Duidelijk wordt dat juist kinderen met deze stoornissen last hebben van verstoorde prikkelverwerking. Zij verwerken de zintuiglijke prikkels anders, en ieder op een eigen manier. Het UMC Utrecht heeft een methode ontwikkeld waarbij de prikkelverwerking per individu wordt uitgelezen om te begrijpen waarom er leer en gedragsproblemen spelen. Deze benadering wil de huidige praktijk van grove labels zonder behandeling transformeren naar een van persoonlijke aanpak en perspectief.

Het Prikkelprogramma gesteund door Vrienden WKZ heeft als doel om het Zorgprogramma Prikkelverwerking uit te bouwen tot de nieuwe standaard in Nederland. Op die manier kunnen alle kinderen naast een eigen prikkelprofiel ook individuele begeleiding krijgen. Hiervoor is veel geld nodig. Help je mee?

Project gerealiseerd prikkelverwerking web

Meer informatie

Gerealiseerd in

Verstoorde prikkelverwerking

De hele dag komen prikkels op ons af zoals geluiden, beelden en geuren. Deze moeten we met onze zintuigen goed waarnemen. Denk hierbij aan horen, zien, ruiken en voelen. Ons brein bepaalt hoe we die prikkels verwerken en wat we ermee doen; luisteren of kijken we ergens naar, of niet?

Als het brein de prikkels niet goed toelaat of niet goed filtert, dan wordt het lastig bepaalde prikkels te negeren of de juiste aandacht te geven. Dat geeft allerlei problemen, zoals moeilijk leren, gedragsproblemen, een vol hoofd of slaapproblemen. De vraag is: wat kunnen we hier aan doen?

Van 'one size fits all' labels naar behandeling op maat 

Inmiddels krijgen jaarlijks ongeveer 2 op de 100 kinderen in Nederland de diagnose van een autisme spectrum stoornis (ASS).  Nu geldt er nog 'one size fits all' mentaliteit zonder oog voor individuele verschillen in oorzaak en gevolg. Daarom is de begeleiding en behandeling vooralsnog niet gericht op het individuele kind en de persoonlijke situatie. Met andere woorden: te veel kinderen krijgen helaas de verkeerde of overbodige medicijnen en kunnen niet op hun best presteren. 

Ieder kind een persoonlijk prikkelprofiel

Voor kinderen met een ontwikkelingsstoornis zoals autisme, en aanverwante spectrum stoornissen, denk aan epilepsie en ADHD, is verbetering van de prikkelverwerking cruciaal.  Het UMC Utrecht Hersencentrum heeft een methode ontwikkeld waarbij de prikkelverwerking in detail kan worden onderzocht en geanalyseerd, mede door het gebruik van hersenfilmpjes (EEG).  Op die manier kan een persoonlijk prikkelprofiel worden opgesteld dat inzicht geeft waarom specifieke leer- en gedragsproblemen ontstaan. Zo kan ieder kind * de juiste behandeling krijgen. (* Het zorgprogramma is gericht op kinderen tussen 7 en 12 jaar met een IQ boven 70.)

Thijmen nam vorig jaar deel aan het prikkelprogramma en kreeg een persoonlijk prikkelprofiel. Dit heeft hem erg geholpen in zijn ontwikkeling. Zo heeft hij geleerd om de mensen om hem heen wél te vertellen dat het niet goed met hem gaat, het liefst nog voordat hij overprikkeld raakt. “De woordtrucjes hebben mij daarbij nog het meest geholpen,” zegt Thijmen enthousiast. Hiermee doelt hij op een aantal spreuken die hij leerde tijdens de muziektherapie van het programma. Zoals: ‘Ik bestuur mijn eigen auto’. “Die is om duidelijk te maken dat hij zelf in hoge mate controle kan uitoefenen over de prikkels waaraan hij wordt blootgesteld,” verteld moeder Marjolein. “Daardoor voelt hij zich nu veel minder machteloos.’’

Help je mee?

Bestaande en nieuwe behandelingen kunnen alleen succesvol worden als we de grove labels en onpersoonlijke benadering achter ons laten en het roer omgooien. Meer precisie diagnostiek naar het alledaags functioneren van het ontwikkelde brein. Het Prikkelprogramma wil de kinder-psychiatrische zorg in Nederland een belangrijke boost geven en zo weer dat ontwikkelingsperspectief bieden wat nu ontbreekt. Doneer direct. Jouw donatie helpt dat het Zorgprogramma Prikkelverwerking dé nieuwe standaard wordt voor kinderen met een verstoorde prikkelverwerking.