Skills Lab I&II

Aanvrager: Dr. Stefan van Geelen
Chronisch zieke kinderen vaardigheden aanleren waardoor ze zich beter voelen en beter functioneren, dat is waar het bij Skills Lab om draait.
Project gerealiseerd Groep-stoer-skillslab-klein.JPG

Meer informatie

Totale opbrengst: € 41.900,-
Gerealiseerd in 2013

Update project (12 augustus 2014):

De kinderen en jongeren die deelnamen (en hun ouders) waren uiterst positief over het trainingsprogramma en maakten het ook allen af. Niet alleen ervoeren zij de combinatie van op autonomie en sociale interactie gerichte reflectie en lichamelijke activiteit als een prettige insteek, tevens gaven zij aan dat zij na de training het gevoel hadden sterker in hun schoenen te staan en beter met hun aandoening om te kunnen gaan. Het trainingsprogramma was daarmee voor de deelnemende kinderen en jongeren een succes. Ook de methodiek bleek voor de doelgroepen goed toepasbaar en aan te sluiten op hun eigen belevingswereld.

PR en communicatie

Er is aandacht geweest in diverse media:

  • Teleac, Het academisch ziekenhuis
  • RTV Utrecht, De boksende kinderen van het Wilhelmina Kinderziekenhuis
  • De Volkskrant, Chronisch ziek, maar weerbaar

Informatie project

Het WKZ organiseert groepsbijeenkomsten die worden begeleid door een psycholoog of pedagogisch medewerker. De bijeenkomsten hebben als thema: ‘Sport en bewegen’, ‘Sociaal gedrag en ziekte’, ‘School’ en ‘Relaties en seksualiteit’. Steeds schuift een inhoudsdeskundige aan. De nadruk ligt op vaardigheidstraining, maar het onderlinge contact tussen de patiënten is een mooie bijkomstigheid. Skills Lab I richt zich op kinderen van 8-12 jaar en Skills Lab II op kinderen van 12-15 jaar.
Ook voor ouders worden Skills Labs opgezet, om hen te ondersteunen bij de opvoeding van en omgang met hun chronisch zieke kind. Bekijk hieronder een film over Skills Lab.