Vernieuwing kleine speelkamer WKZ

Aanvrager: Drs. A.M.E. (Angeline) Boekraad, hoofd Pedagogische Zorg WKZ

Het Wilhelmina Kinderziekenhuis beschikt over twee speelkamers die zijn bedoeld voor ontspanning en afleiding. Ze bevorderen het welzijn van kinderen gedurende ziekenhuisopname. Op de vierde verdieping van het WKZ is een grote speelkamer voor kinderen vanaf 6 jaar en een kleine voor kinderen tussen de 1 en 6 jaar. De kleine speelkamer is na jaren intensief gebruik, dringend aan een opknapbeurt toe. Met deze opknapbeurt wordt direct de mogelijkheid gecreëerd om van beide ruimtes 1 grote ruimte te kunnen maken. Hierdoor kunnen we onze nieuwe werkwijze (de ‘open speelkamer’) nog beter uitvoeren. Ook de grote speelkamer is mogelijk gemaakt door Vrienden WKZ.

Project gerealiseerd Spelen

Meer informatie

Totale opbrengst: € 14.000,-
Gerealiseerd in 2015

kleinespeelkamer

De huidige kleine speelkamer. 

Waarom een speelkamer? 

Spelen is een primaire behoefte voor kinderen. Dit hebben ze nodig ter ontspanning en afleiding. Juist in een ziekenhuissetting moet ruimte en mogelijkheid worden geboden om bijvoorbeeld film te kijken, te gamen of gewoon lekker te chillen. In het Wilhelmina Kinderziekenhuis stimuleren we kinderen die van hun afdeling af mogen om naar de speelkamers te gaan. Waar ze individueel of in groepjes en onder begeleiding van pedagogisch medewerkers veilig kunnen spelen in een daartoe ingerichte omgeving.

Wat gaat er veranderen?

In navolging van de grote speelkamer -die twee jaar geleden is gerenoveerd-, is nu de kleine speelkamer aan de beurt voor een opknapbeurt. Dit zijn de veranderingen die we willen doorvoeren:

  • een goed functionerende schuifwand tussen beide speelkamers die de grote en kleine speelkamer met elkaar kan verbinden;
  • nieuwe kastenwanden en gordijnen;
  • een geïntegreerd speelkeukentje en waterspeelbak in een van de kastenwanden;
  • een speelmat en afgeschermde speelbak die voldoen aan de nieuwe veiligheids- en hygiëne-eisen.

Bovendien wordt de inrichtingsstijl van de grote speelkamer doorgevoerd in de kleine speelkamer, waarbij we een nieuwe werkwijze hanteren, de zogenaamde ‘open speelkamer’.

6

De grote speelkamer na een opknapbeurt.

De ‘open speelkamer’

Sinds dit jaar heeft het WKZ het ‘open speelkamerconcept’ ingevoerd. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 14.30 en 16.00 kunnen kinderen in de leeftijd 6 tot 18 jaar daar een georganiseerde activiteit komen doen. Ouders, broertjes en zusjes, vriendjes en vriendinnetjes die op bezoek komen zijn ook welkom. Deze activiteiten worden voorbereid, uitgevoerd en begeleid door pedagogisch medewerkers en vrijwilligers. Iedere middag staat een thema centraal, zoals ‘Podiumkunst’, ‘Sport en Spel’, ‘Creatief’, ‘Koken en bakken’ of ‘Techniek’.

Graag willen we de ‘open speelkamer’ ook toegankelijk maken voor kinderen tot 6 jaar. Dit kan als na de verbouwing een goed werkende tussenwand tussen de beide speelkamers is die open gezet kan worden. De jonge kinderen hebben dan wel hun eigen speelhoek maar zijn in contact met de oudere kinderen. Zo kunnen broertjes en zusjes en vriendjes en vriendinnetjes met elkaar in een ruimte spel op eigen niveau doen. De thema-activiteiten worden aangepast op diverse leeftijden.  

Steun!

De kosten van  € 14.000,- voor dit project vallen buiten het reguliere budget. Uw financiële steun is daarvoor nodig. Wilt u ook dat kinderen afleiding en ontspanning krijgen in een mooie nieuwe speelkamer? Steun dit project dan.