Vervolgonderzoek uveitis bij jeugdreuma

Aanvrager: Mw. J.D.F. de Groot-Mijnes (PhD) en Mw. J.H. de Boer (MD, PhD)

Juveniele idiopathische atritis (JIA) of jeugdreuma is de meest voorkomende reumatische aandoening bij kinderen. In Nederland hebben 2.000 tot 3.000 kinderen jeugdreuma. Hoewel onderzoek doet vermoeden dat het een auto-immuunziekte is, is de oorzaak van deze ziekte (nog) niet bekend. Eenderde van de kinderen met jeugdreuma ontwikkelt een oogontsteking of uveitis. De afdelingen Virologie en Oogheelkunde van het UMC Utrecht willen in nauwe samenwerking met de afdeling Kinderimmunologie van het WKZ onderzoek naar uveitis bij JIA verder uitbreiden. Om dit te bekostigen is een bedrag van 308.736 euro nodig. U kunt uw steentje bijdragen aan dit onderzoek!

Project gerealiseerd JIA.jpg

Meer informatie

Totale opbrengst: € 80.400,-
Gerealiseerd in

Wat is JIA en uveitis?

JIA is een verzamelnaam voor een artritis die langer duurt dan zes weken en zich voordoet bij kinderen jonger dan zestien jaar. Deze chronische vorm van reuma is een ontsteking van één of meerdere gewrichten die kan leiden tot gewrichtsschade. Naast de gewrichtsontstekingen komt bij ongeveer een derde van de patiënten ook uveitis, een binnenoogonsteking voor (JIA-uveitis). Deze kinderen krijgen te maken met verminderd zicht en moeten vaak ook oogoperaties ondergaan.

Hoe de jeugdreuma verloopt is moeilijk te voorspellen. Sommige kinderen ‘groeien er overheen’., andere blijven hun leven lang last hebben. Kinderen met JIA hebben veel pijn en zitten vaak levenslang aan de medicijnen (ontstekingsremmers).

Wat is de (mogelijke) veroorzaker van JIA uveitis?

Uit verschillende onderzoeken komt het Parvovirus B19 (B19V) naar voren als mogelijke veroorzaker van JIA-uveitis en mogelijk ook JIA zelf. Recent onderzoek in het UMCU heeft laten zien, dat bij een deel van de JIA-uveitis patiënten B-lymphocyten, witte bloedcellen die antistoffen produceren, specifiek gericht tegen het Parvovirus een belangrijke rol spelen. Vervolgonderzoek moet uitwijzen of het virus zelf de schade JIA-uveitis veroozaakt of dat het virus het immuunsysteem hiertoe aanzet.

Waarvoor is die 308.736 euro?

De afdeling Virologie van het UMCU wil het onderzoek naar JIA-uveitus, verder uitbreiden, om de achterliggende processen van JIA-uvetius en de rol van het Parvovirus daarbij in kaart te brengen. Tijdens het onderzoek zullen de afweerreacties tegen het parvovirus in bloed, oogvochten en gewrichtsvloeistoffen van JIA-uveitis patiënten onderzocht worden, onder andere door de antistofproductie tegen het virus uitgebreid te analyseren.

Vervolgonderzoek naar JIA-uveitus is dus cruciaal. Hiermee kan effectievere therapie mogelijk worden gemaakt en kan, indien blijkt dat het Parvovirus inderdaad een veroorzaker is van JIA-uveitis, gekeken worden naar het voorkomen van de infectie bijvoorbeeld door vaccin ontwikkeling. Uiteindelijk zullen kinderen met een reumatische aandoening en uveitis daardoor beter behandeld kunnen worden en een betere kwaliteit van leven krijgen.

Wat kunt u doen?

U kunt dit project te steunen door een (gedeeltelijke) bijdrage. Daarmee maakt u vervolgonderzoek naar de oorzaken van uveitis bij jeugdreuma mogelijk en zorgen we er samen voor dat kinderen met reuma in de toekomst beter behandeld kunnen worden.

Hieronder een filmpje over jeugdreuma