Verwerking van visuele prikkels door hersenen

Aanvrager: Dr. Giorgio Porro, divisie Heelkundige Specialismen, afdeling Oogheelkunde

Titel: Adaptieve plasticiteit bij kinderen met cerebrale visusstoornissen

In dit onderzoek staat het visuele herstel van kinderen met cerebrale visusstoornissen centraal. In de Westerse landen is ongeveer 1 op de 1000 kinderen slechtziend of blind. Cerebrale visusstoornissen (CVI) maakt naar schatting 2,5% uit van alle oogheelkundige aandoeningen en het is één van de snelst groeiende aandoeningen binnen de oogheelkunde. Cerebrale visusstoornissen wordt gedefinieerd als een visuele disfunctie bij patiënten met een neurologisch trauma met anderzijds normale oculaire onderzoeksresultaten en een normale pupilreactiviteit.

Project gerealiseerd

Meer informatie

Totale opbrengst: € 125.000,-
Gerealiseerd in

In dit onderzoek worden dertig kinderen met CVI met een homonieme hemianopsie onderzocht door middel van fMRI. Met behulp van een retinotopische mapping kunnen neurale receptieve velden gemeten worden. Hiermee kan op een objectieve manier het visuele veld onderzocht worden, waardoor retinotopische mapping een bruikbare aanvulling kan zijn op standaard visuele veldmetingen.