Virtueel maatje OK/WKZ

Aanvrager: Joost Hoge, Marjolein Antonides & Dieuwke Bos

Jaarlijks worden 5000 kinderen in de leeftijd 0 tot en met 18 jaar opgenomen in het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Een gedeelte van deze kinderen moet geopereerd worden, dit zijn jaarlijks ongeveer 7500 kinderen. Al deze kinderen beginnen thuis al aan de reis naar de operatiekamer (OK) als zij hun koffer inpakken. Op de dag van de operatie worden ze opgenomen op de afdeling Kameleon en van daaruit gaan ze door de lange saaie gang vanuit het WKZ naar de OK.

Om deze reis te veraangenamen willen wij het virtueel maatje introduceren voor ieder kind dat vanuit de afdeling naar de OK gaat. Om zo de spanning en angst weg te nemen en een positieve ervaring te creëren door middel van augmented reality.

Project gerealiseerd Virtueel maatje op telefoon

Meer informatie

Totale opbrengst: € 115.750,-
Gerealiseerd in 2017

Augmented reality

Augmented reality is een techniek waarbij software elementen aan de werkelijkheid kunnen worden toegevoegd door projectie op een tablet of smartphone. Patiëntjes kunnen  thuis al hun virtuele maatje kiezen die dan de hele reis met hen meereist.

De virtuele maatjes zijn de bestaande dieren van het WKZ die de kinderen tijdens hun reis meerdere malen tegenkomen. Zo wordt de patiënten reis één beleving. 

Doelgroep

De eerste versie van het virtueel maatje is gericht op kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Hiervoor is gekozen omdat deze kinderen de realiteit en fantasie goed gescheiden kunnen houden. In de volgende fases zullen er maatjes worden ontwikkeld voor de jongere en oudere doelgroep.

Virtueel maatje

Waarom steunen wij?

Een operatie is voor jonge kinderen ontzettend spannend en op de weg daar naar toe komen ze in aanraking met veel nieuwe dingen. Om deze reis te veraangenamen wordt er een virtueel maatje ontwikkeld om de jonge patiënten op hun gemak te stellen en bij te dragen aan een minder stressvolle operatie. Dit vinden wij enorm belangrijk, daarom steunen wij dit project.

Help je mee?

Help jij mee een virtueel maatje te realiseren voor de patiënten in het Wilhelmina Kinderziekenhuis die geopereerd moeten worden?  Steun dan dit project.