Voorlichtingsfilm SCT unit

Aanvrager: Mw. M.L.Berckmans (Hoofd Zorgeenheid afdeling Giraf) en Ida Bremer-Ophorst

Op afdeling Giraf worden jongeren uit heel Nederland opgenomen voor een stamceltransplantatie (SCT). Maar het blijkt dat het schriftelijke voorlichtingsmateriaal nauwelijks wordt doorgenomen door deze leeftijdsgroep. Daarom is een voorlichtingsfilm wenselijk. 

Project gerealiseerd 59080024579ce6cc82f2.jpg

Meer informatie

Totale opbrengst: € 8.000,-
Gerealiseerd in 2014

Patiënten moeten weten wat de intensieve behandeling inhoudt en waar zij zich op kunnen voorbereiden. En met welke risico's, leefregels en beperkingen zij te maken krijgen. Een voorlichtingsfilm is daarvoor een handig hulpmiddel. Het digitale informatiemateriaal moet aansluiten bij de doelgroep. Dit kan bereikt worden door jongeren die een SCT hebben ondergaan en hulpverleners die verbonden zijn aan de afdeling bij de voorlichtingsfilm te betrekken.