WKZ Sportief

Aanvrager: Dr. Janjaap van der Net, programmaleider WKZ Sportief

Ieder kind moet kunnen sporten. Dat klinkt logisch, maar is het niet. Een kind dat (chronisch) ziek is, moeite heeft met bewegen of een blessure heeft kan niet elke zaterdag naar het voetbalveld of meedoen aan een potje badminton op straat. Daarom zetten we ons in voor WKZ Sportief, waar zieke kinderen onder professionele begeleiding kunnen sporten en bewegen. 

UPDATE: september 2016: opening WKZ Sportief 

Bezoek de website WKZ Sportief voor meer informatie over sporten en bewegen in het Wilhelmina Kinderziekenhuis met een beperking of een chronische aandoening.

Project gerealiseerd IMG 8827

Meer informatie

Totale opbrengst: € 433.683,-
Gerealiseerd in 2016

Sporten en bewegen is fijn

Juist voor kinderen en jongeren met een beperking of chronische ziekte. Sport en beweging geeft afleiding en plezier en maakt kinderen sterker, fitter en weerbaarder. Kunnen sporten, net als gezonde leeftijdsgenoten, geeft ook het gevoel erbij te horen.

WKZ Sportief zoekt met kinderen en hun ouders naar de mogelijkheden om te sporten met plezier op een verantwoorde manier. Of het nu gaat om meedoen aan de activiteiten in het ziekenhuis, straks de gymles op school of aansluiten bij een reguliere of speciale sportclub. Alles om de sportwens van uw kind zo goed mogelijk in vervulling te laten gaan.

WKZ Kindersportcentrum 078 A3

Een sportcentrum voor alle kinderen

WKZ Sportief is bedoeld voor alle kinderen. Dus niet alleen voor alle zieke kinderen, maar ook voor hun broertjes, zusjes, vriendjes en vriendinnetjes. Bijvoorbeeld ook voor Sofie (8 jaar), Tim (6 jaar) en Tom (6 jaar).  

Sofie (8 jaar) 

Sofie is erg ziek. Haar ouders en zusjes vinden dat heel verdrietig om te zien. Ze missen de Sofie van vóór haar ziekte. De Sofie die altijd lacht. Niets doet haar ouders en zusjes dan ook meer plezier dan de eerste glimlach van de week te zien verschijnen, omdat ze in het ziekenhuis met haar zusjes kan zumbadansen. En omdat haar vader meedoet, die telkens uit de maat danst. Dan zien papa, mama en zussen weer even de echte Sofie. 

Tim (6 jaar)

Zoals Tim het zegt: "Ik ben gewoon Tim! En héb een ziekte." Voor Tim is er niets zo fijn als even vergeten dat hij ziek is. Door tegen zijn broertje te kunnen racen bijvoorbeeld. Of te zien wie het hardst kan trappen op de hometrainer. Dan voelt Tim zich even niet ziek, maar kan hij gewoon het kind zijn dat hij is. 

Tom (6 jaar)

“Soms wil ik kunnen voetballen. Dan vergeet ik even dat ik ziek ben.” Voor Tom is niets zo fijn als hij kan vergeten dat hij ziek is. Bijvoorbeeld door te voetballen of lekker te rennen. Voor kinderen zoals Tom wil Vrienden Wilhelmina Kinderziekenhuis bijdragen aan sportvoorzieningen in het kinderziekenhuis. Waardoor hij zich niet ziek voelt, maar gewoon kind kan zijn. 

WKZ Kindersportcentrum 031 A3

WKZ Sportief

Er zijn vier deelprogramma’s waar kinderen naar behoefte in- en doorstromen. Hierdoor is maatwerk mogelijk. De deelprogramma’s zijn: Aan Bed, Op Weg, Advies en Netwerk

kindersportcentrum

 

Publicaties

  • FysioPraxis, februari 2017 In dit nummer besteedt FysioPraxis aandacht aan WKZ Sportief. 
  • Stichting Kind en Ziekenhuis, de patiënten- en consumentenorganisatie voor kinderen in de zorg, heeft een mooie blog geschreven over WKZ Sportief.
  • 19 september 2016: opening WKZ Sportief