Giften in natura aan Vrienden WKZ

Jaarlijks krijgt het WKZ veel giften in natura. Dat kan van alles zijn: van speelgoed tot restanten van (supermarkt)acties. Het is fijn dat (steeds meer) mensen het WKZ persoonlijk willen helpen, daar zijn we erg dankbaar voor. 

Heeft u een verzoek en een aanbieding in natura? Dan kunt u deze mailen naar Marga van Meeuwen, M.vanMeeuwen@umcutrecht.nl. U kunt natuurlijk ook een bezoekje brengen aan het WKZ.

Ons uitgangspunt voor het accepteren van giften of diensten in natura is dat het bedoeld is en geschikt is voor alle kinderen in het WKZ, ongeacht leeftijd of ziektebeeld. Om efficiënt met deze giften om te gaan en om ze op de juiste plek te krijgen hebben de afdeling Pedagogische Zorg van het WKZ en Vrienden WKZ richtlijnen opgesteld (zie hieronder).

Richtlijnen voor giften in natura


Speelgoed

Speelgoed moet nieuw en verpakt zijn. Bovendien mag er geen reclame opstaan en moet het een kindveilig keurmerk bevatten.

Contactpersoon: Marga van Meeuwen, M.vanMeeuwen@umcutrecht.nl

Restanten supermarktacties

Het restant van supermarktacties wordt per actie beoordeeld. Onze uitgangspunten van de  actie is dat artikelen alle kinderen moet kunnen verrassen, dat ze verpakt moeten zijn, geen reclame-uiting mogen bevatten en een veiligheidskeurmerk moeten hebben.  Ook worden er niet zomaar cadeautjes aan de kinderen gegeven (net zoals thuis). De afdeling Pedagogische Zorg heeft hier een duidelijke visie op.

Contactpersoon: Marga van Meeuwen, M.vanMeeuwen@umcutrecht.nl

Activiteitenaanbod

Een activiteitenaanbod kan bijvoorbeeld een voorstelling zijn. Wij bekijken bij het aannemen van de vraag of de activiteit geschikt is voor alle leeftijden.

Contactpersoon: Ewout Tuyt, e.tuyt@umcutrecht.nl

Kunst

Het UMC kent een specifiek kunstbeleid, vanwege een uitstraling van eenheid. In de openbare ruimtes kunnen niet zomaar kunstwerken opgehangen worden die hier niet aan voldoen. Met openbare ruimtes wordt het volgende bedoeld: de hallen, de wachtkamers, polikliniekgangen en alle doorgaande grotere gangen. Verpleegafdelingen of speel- en huiskamers vallen hier niet onder.

Contactpersoon: Jona van Zetten, j.m.v.d.vanzetten@umcutrecht.nl

Cheque-ontvangst

De afdeling Pedagogische Zorg neemt graag cheques in ontvangst als het voor een project van die afdeling is, en een bedrag van minimaal €500,- bedraagt of een belangrijke relatie betreft.

Contactpersoon: Ewout Tuyt, e.tuyt@umcutrecht.nl  of Angeline Boekraad, a.boekraad@umcutrecht.nl

Persoonlijke giften

Helaas kunnen we persoonlijke giften vaak niet in ontvangst nemen. Dit wordt niet gedaan vanwege tijd die dit het team kost om dit te organiseren en te begeleiden, maar ook vanwege de hygiënemaatregelen, de privacy van het kind, afspraken betreffende het aantal bezoekers per bed, en het kan confronterend zijn voor beide partijen (nazorg is dan belangrijk en daar kan niet altijd aan voldaan).

Contactpersoon: de afdeling waar de aanvraag binnenkomt.